گزارش: اينگونه چرخ تولید در ایران به گل نشسته است

توضیح بحران اقتصاد وتولید در ایران به زبان ساده کار چندان سختی نیست. فرض کنید معجونی را که دو قاشق متفاوت شربت تورم ودو قاشق متفاوت شربت تحریم ویک قاشق شربت فساد توی آن ریخته‌ اند. این شوکران هر واحد تولیدی وصنعتی را از پا درخواهد انداخت.

اين مقدمه گزارش نويسنده على رنجى پور بود كه به بحران به گل نشستن چرخ تولید در ایران پرداخته شد. رنجى پور گفت كه زهر اول در قالبد اقتصاد ایران، تورم مصرف‌کننده است كه برای همه آشنا است. همان افزایش قیمت‌ کالا وخدمات در کوچه وخیابان وبازار است.

آن‌طور که آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می ‌دهد نرخ تورم (۱۲ ماهه) در هفتمین ماه سال ۱۳۹۸، برابر ۴۲ درصد محاسبه شده است. احتمال اینکه تورم نهایی در پایان امسال زیر ۳۵ درصد باشد، تقریبا محال است؛ یعنی به‌ طور عمومی قیمت سبد کالا وخدمات ۴۰ درصد افزایش یافته است.

رنجى پور ادامه داد: “زهر دوم، یکی از آثار تحریم‌ها است. از دست دادن بازار خارجی. معمولا در شرایطی که قیمت ارز بالا می ‌رود، فرصت برای صادرات فراهم می‌شود. درست مانند چین که بازار مصرف‌کننده‌ای به بزرگی تمام دنیا دارد.

اما زهر سوم هم از نتایج تحریم‌ها است. تهیه مواد اولیه امروز یکی از مشکلات جدی بسیاری از کارگاه‌های صنعتی است. تحریم‌‌ها، اگر واردات مواد اولیه را به ‌طور کامل مختل نکرده باشد، به ‌طورقطع آن را پیچیده وپرهزینه کرده است.

نويسنده ایرانى اقتصاد مقاومتی ورونق تولید در جزیره ‌ای وسط اقیانوس را یک شوخی خوانده است؛ اما شوخی تلخی که بخش ضعیف ‌بنیه تولید را در ایران ضعیف ‌تر از همیشه کرده است. اين در حالى است كه زهر چهارم هم تورمی است، صحبت نه از تورم مصرف‌کننده، بلکه تورم تولیدکننده است؛ افزایش هزینه‌های تولید، از افزایش هزینه نیروی کار گرفته تا افزایش هزینه‌ مواد اولیه وخط تولید وغيره.

ممکن است شما دوست داشته باشید