ایران فرصت در بازار ساختمان عراق را از دست مى دهد

یک فعال بازار سنگ ساختمانی ایران گفت: رقبای ایران در صنعت ساختمان اکنون سعی دارند بازار ساختمان عراق را از ایران بگیرند ودر این شرایط برخی از شرکت‌ها در تحویل دیرهنگام ویا کم‌فروشی اجناس عملکرد نامناسب دارند.

سید مهدی کسائی فر روز دوشنبه ودر حاشیه دومین همایش ونمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان در تهران به موانع صادرات صدور خدمات فنی ومهندسی اشاره کرد وگفت: “ایران اکنون به برخى کشورها سنگ ساختمانی ومصالح صادر می ‌کند اما اعتماد صد درصدی به شرکت های ایرانی در بازارهای خارجی وجود ندارد”.

وی با اشاره به اظهارات وزیر راه درباره اینکه لازم است بخش خصوصی در بازار کشورهای خارجی اعتمادآفرینی کند، گفت: “اکنون رقیب جدی ما در حوزه ساختمان کشور ترکیه است که سعی دارد بازار عراق را از ایران بگیرد. ما در مقابل شرکتهای ترک که در زمینه صنعت ساختمان فعال هستند هم موانع قانونی وهم موانع اینچنینی داریم”.

وى ادامه داد: “ضمن توجه به بازار داخلی  تلاش داریم در حوزه ساخت و ساز از فرصت هایی که کشورهایی مثل عراق وسوریه در اختیار ما گذاشتند استفاده کنیم اما برخی قوانین خالق الساعته در حوزه صادرات به شرکت های خصوصی صدمه می زند”.

ممکن است شما دوست داشته باشید