بانک مرکزی ایران: سقوط شديد تعداد معاملات مسكن در تهران

بانک مرکزی ایران در تازه‌ ترین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن تهران گزارش داده‌ است که شمار معاملات طی شهریورماه با افتی ۷۳ درصدی نسبت به شهریور پارسال به ۲۸۰۰ واحد مسكوني رسیده ‌است.
در عين حال، متوسط قیمت خرید وفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسكوني معامله‌ شده حدود ۱۲۷ میلیون ریال بوده که نسبت به شهریور پارسال ۵۶٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران حاكي از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵٫۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد خرید وفروش مسكن را به خود اختصاص داده ‌است.
در كل شش‌ماهه اول سال ۹۸، تعداد معلامات مسكن نسبت به دور مشابه پارسال ۵۶٫۷ درصد کاهش یافته وقیمت مسکن ۸۸٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بدین ترتيب، رشد قیمت مسکن در شهریورماه نسبت به متوسط رشد نیمه اول سال کمتر بوده، اما شمار معاملات با شتاب بیشتری کاهش یافته ‌است.

این گزارش همچنین می‌گوید رشد اجاره ‌بها در شهر تهران در شهریورماه سال جاري نسبت به ماه مشابه پارسال ۳۱٫۴ درصد بوده‌ است.
بنابر آمار واطلاعات موجود، قیمت هر متر آپارتمان در تهران بين سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ حدود ۲۳۲ برابر شده است.

روند صعودي قیمت‌ها چنان سرعتي به خود گرفته که تنها در طول سال ۱۳۹۷ قیمت مسكن واجاره‌ بها در این شهر دو برابر شده است.

وبه گفته آلان گوران، دانش‌آموخته رشته شهرها وتوسعه جهانی، به‌نظر می‌رسد بحران کنونی مسكن در ایران برآمد سه مساله اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در یک نظام غير دموکراتیک، اقتصاد رانتی وتوزيع منابع بين نهادها وافراد وابسته به قدرت، دولت وحاکمیت، ودر نهایت شرایط پیش‌آمده ناشي از تشدید تحریم‌ها وکاهش شديد درآمدهای نفتی باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید