یک میلیون نفر به جمعیت حاشیه‌نشینان ایران افزوده شد

علی کُرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خبر می‌دهد که در سال ۹۷ با توجه به گرانی‌ها یک میلیون نفر به جمعیت حاشیه‌نشینان کشور افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاري ایلنا، كرد با یادآوری وجود ۱۳ میلیون حاشیه‌نشین در کشور، ادامه داد: “دولت توفیق چندانی در مدیریت و کنترل معضل حاشیه‌نشینی در سال ۹۷ نداشته‌است؛ به گونه‌ای که در سال ۹۷ با توجه به گرانی‌ها و افزایش قیمت مسکن شاهد افزایش یک میلیونی جمعیت حاشیه‌نشینان هستیم.”

او تأکید کرد: “متأسفانه به دلیل عدم زیرساخت‌های مناسب در روستاها و شهرهای مرزی و محروم شاهد افزایش مهاجرت‌ها به کلانشهرها و روی آوردن آنها به حاشیه‌نشینی هستیم.”

مساله ی فقر و حاشیه نشینی در ایران که گریبانگیر یک چهارم جمعیت کشور است، ناشی از کمبود ثروت و منابع باشد، بلكه این بحران وسرایت سریع فقر و محرومیت در کشور ناشی از سوءمدیریت است یاخیانت ها و اختلاس های کلان، منابع کشور را بر باد داده و آنچه دزدان بزرگ اقتصادی از رگهای ملت مینوشند، منجر به این نتیجه شد.

حاشیه نشینی یا به تعبیری دیگر به حاشیه رانده شدن بخشی از اعضای یک جامعه در کوتاه و دراز مدت چه از نظر فرهنگی چه از نظر اجتماعی و سیاسی بر تمامی کالبد جامعه اثر میگذارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید